Seksløberen
Det er morgen, og jeg er på vej gennem myldretidstrafikken fra forstadskvarteret, hvor vi bor og ind mod byen. Phnom Pehn har intet egentligt centrum, men nogle betydningsfulde knudepunkter.Vi nærmer os det nordligste. Tværs over en meget stor rundkørsel ser jeg broen over floden. Trafikken snegler sig over den. Som så mange andre broer i verden blev den ikke bygget til at rumme nutidens stærke trafik. Bare for nogle få årtier siden forestillede man sig ikke i sin vildeste fantasi, at udviklingen ville gå så stærkt. Hvad mon det er, vor generation gør sig alt for snævre forestillinger om? Midt i rundkørselen står et monument. Det gibbede i mig første gang, jeg så det. Jeg tænkte: "Det kan man da ikke!" Jeg var i tankerne straks tilbage i min barndom. Dengang legede man "cowboydere og indianere". Jeg havde udstyr, så jeg kunne lege begge rollerne. Dér midt i rundkørselen står på en sokkel en tro kopi af min seksløber fra dengang, en Colt Peacemaker! Den er mandshøj med løbet på skrå! Èn væsentlig forskel er der dog: Der er slået en knude på skyderens løb! Der står det overdimensionerede mordvåben så og signalerer FRED til alle forbipasserende!
Fred har ikke præget cambodjanernes historie. Den rummer en lang række krige med nabolandene. Men det værste fandt sted i halvfjerserne, hvor en gal idealist, Pol Pot, blev årsag til borgerkrig og folkemord, der kostede hver tredje-fjerde cambodjaner livet og satte udviklingen på nulpunktet.
Nu vil folket FRED. Pol Pot tiden er et tabubelagt emne, og der er ikke gjort op med fortiden. Der er en stemning i retning af "lad os glemme det og gøre alt for at få det godt". Men at gøre op med fortiden anses normalt for nødvendigt. Der er blevet lagt pres på Cambodja fra verdenssamfundets side for at få et retsligt opgør. I mange år holdt landets ledere dette krav fra omverdenen hen, men siden 2007 har man indledt retssager mod nogle få udvalgte ledere fra dengang. Gamle svagelige mænd uden indflydelse. At der findes yngre handlekraftige mænd, der også var med dengang, og stadig har stor indflydelse, forbigås i tavshed.Opgør med fortiden. En nødvendighed? Mennesker, der ikke har Bibelens Gud med i dagligdagen, lever ofte som de selv finder godt, og har ikke de store skrupler med hensyn til det etiske. Sorte penge, sidespring og kreativ omgang med sandheden hører med som en del af tilværelsen. Men når det kommer til krigsforbrydelser kan alle være enige om, at opgør er nødvendigt!
Som kristne ved vi, at det daglige opgør med synden i vort liv er en nødvendighed for at have fred med Gud. En fred Jesus opnåede for os på korset. Vi må erkende, at vi ikke lever op til den standard Jesus har sat for os. Selvom vi hverken har haft sidespring eller andet groft, er der en uopnåelig afstand til, at vi er lige som Jesus. Uden synd.

Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed. 1.Joh.1.9.Klik her for at komme tilbage til artikeloversigten eller her for at komme tilbage til forsiden