Sunshine Center

I Phnom Penh kendes Tuol Tom Pong- området som et af de "livlige" kvarterer. Her ligger et populært turistmarked, det vrimler med tiggende eller stjælende gadebørn, og det er kendt for bordeller og seksuel udnyttelse af børn. Midt i dette område ligger Sunshine-centret - et kristent hjælpecenter for børn i nød. På en måde er dette center et dårligt eksempel! Ikke et dårligt eksempel på hjælp til gadebørn, men et eksempel på, hvordan nødhjælp ikke skal sættes i gang!

Da Cambodja i midten af 90'erne havde åbnet sig for kristen mission, blev der begyndt en masse arbejde - mere eller mindre velgennemtænkt. Nogle kristne ildsjæle så nøden i Tuol Tom Pong og startede derfor Sunshine-centret på eget initiativ. De startede en privat indsamling og fik et godt og vellykket arbejde op at stå. De fik kontakt med mange gadebørn og begyndte at kunne se frugter af deres arbejde. Desværre havde missionærerne ikke forberedt, hvad der skulle ske, når de ikke selv var der mere, og da de rejste hjem, kom Sunshine-centret pludselig til at hænge fritsvævende i luften. Ressourcerne i form af mandskab og penge forsvandt med et slag!

Nøgternt betragtet havde det klogeste måske været at lade Sunshine-centret dø på dette tidspunkt og sende børnene tilbage på gaden! Men også fejltagelserne kan Gud bruge!

Inpa Eliezer fra Sri Lanka, som havde været flygtning i Australien og netop var kommet til Cambodja som missionær, havde fået kendskab til centrets arbejde, og gennem de mange små skæbner, han havde mødt der, gav Gud ham et kald til at prøve at føre arbejdet videre. Han fik overbevist et australsk missionsselskab om opgavens nødvendighed, og centret fik midler stillet til rådighed - nok til at køre videre. I hvert fald for en tid.

I skrivende stund hjælper centret 100 børn til at komme ud af miljøet, som præger de fleste børn i det fattige kvarter for resten af deres liv. Et miljø, som skaber analfabeter, kriminelle, underernærede og seksuelt forkvaklede mennesker. Mennesker, som aldrig har mødt ægte kærlighed i deres liv. Som må leve et liv uden at kende evangeliet.

Mange af de tidligere børn fra centret er i dag hjulpet ind i en diametralt anderledes tilværelse, hvor de har fået en uddannelse og er selverhvervende, godt fungerende mennesker. Nogle af dem er aktive i en kristen menighed.

Selv om alt dog ikke er succeshistorier, har Sunshine-centeret dog gjort en forskel blandt børnene i Tuol Tom Pong og været et tegn på kristen kærlighed i funktion. Et lille mirakel i et hårdt og koldt miljø. For et månedligt budget på 10.000 kr. driver centeret sit arbejde. Nok et lille beløb set med danske øjne, men der skal godt nok kæmpes for at skaffe disse penge. Derfor var et beløb på næsten 11.000 kr., som skoleelever fra Alme Skole i Nordsjælland samlede ind i efteråret 2003, mere end kærkomment for centret.

Sunshine-centret er også en del af CCFC (Christian Care for Cambodia), som LM er blevet medlem af. Vi ved ikke, om det bliver et arbejde, LM skal gå ind i, eller om Gud viser os noget andet. Men når Luthersk Missionsforening går ind i et diakonalt arbejde her i Cambodja må det være anderledes velgennemtænkt og stabilt end nogle af de eksempler på opstart af nødhjælpsarbejde, vi ser og hører om. Vi må arbejde på, at LM og de missionærer, vi sender ud, må kunne give en hjælp, der kan mærkes! Gennem vort arbejde og forkyndelse må vi bære vidnesbyrd om Guds trofaste kærlighed til os mennesker.

Når behovet for hjælp er så stort, som det er i Cambodja, fristes man til at ville favne det hele. Det kan man dog ikke - hverken som enkeltperson eller som organisation. Lad os bede om, at Gud må vise os, hvor vi skal lægge vore hovedkræfter i arbejdet her, og så være trofaste i det, der bliver lagt hen til os. Selv om Gud som i Sunshine-centret også kan bruge det dårligt planlagte, tror jeg ikke, det er uåndeligt også at tænke ord som "bæredygtighed" ind i et kristent arbejde. Må Gud give os visdom og nåde til det.

Axel Rye Clausen

Klik her for at komme tilbage til artikeloversigten eller her for at komme tilbage til forsiden