Jumpah Centret og Sunshine Centret. Hvad er forskellen?I Cambodja er LM involveret i to sociale opgaver. Det er Sunshine Center og Jumpah Center. Det kan være svært at skelne mellem disse to. Herunder er de to arbejdsgrene stillet op overfor hinanden. Det kan være med til at give et bedre overblik at sammenligne oplysningerne om de to steder.

SUNSHINE CENTER
Målgruppe
Børn fra slumkvarterer, der af deres forældre bliver sendt på gaden hele dagen for at skaffe til familiens underhold i stedet for at gå i skole.
Beliggenhed: I hovedstaden.
Lokalitet: Et toetagers beboelseshus på en meget snæver grund.
LM-medarbejdere: Lene og Arne Christoffersen, Flemming Pedersen.
Økonomi: Forskellige sponsorer: En australsk menighed, et australsk missionsselskab og LM. Det er meget påkrævet at finde flere sponsorer, da økonomien er anstrengt.
Ledelse: Der er en daglig leder og en bestyrelse.
Arbejdets art:
- Dagcenter for gadebørn. Der er undervisning i læsning, skrivning og matematik, samt engelsk for de ældste. Legemuligheder og pædagogiske aktiviteter. Der er et dygtigt khmerpersonale til at varetage opgaverne.
- Personlig hygiejne og sundhedshjælp.
- Et sundt og fyldigt måltid mad.
- Kontakt til familierne med uddeling af madvarer som kompensation for børnenes tabte arbejdsfortjeneste.
- Fremskredne planer om en knopskydning i form af et ungdomsprojekt til udslusning af Sunshine Centrets børn til et bæredygtigt voksenliv.
- Centrets lokaler bruges om søndagene til gudstjenester.

JUMPAH CENTER
Målgruppe
Familier, hvor de voksne har aids, men intet netværk , der kan tage sig af dem.
Beliggenhed: På landet.
Lokalitet: Otte små dobbelthuse, to fælleshuse, børnehjem, stalde, haver, rigelig udenomsplads.
LM-medarbejdere: Jannie Pedersen, Annelise Clausen.
Økonomi: Sponsoreres af en kreds af amerikanske kristne. Der er de penge, man har brug for.
Ledelse: Et amerikansk ægtepar bosiddende i hovedstaden tager beslutningerne. En khmer-administrator har den direkte kontakt til personalet.
Arbejdets art:
- Hospice for døende aidsramte med tilknyttet læge og sygeplejerske, omsorgsmedarbejdere og pedel.
- Supplerende undervisning til de skolesøgende børn, der går i den lokale skole, samt udviklende pædagogiske aktiviteter, ved en lærer og en pædagogisk medarbejder.
- Børnehjem for de efterladte børn med køkkenpersonale og plejeforældre.
- Havebrug og stalde. Landsbyfolk arbejder her. Andre landsbyfolk fremstiller smykker og julekrybber, der kan skaffe dem en indtægt ved siden af deres selvforsynende landbrug.
- Gudstjenester, søndagsskole og ungdomsmøder afholdes i et fælleshus. En evangelist er ansat og besøger på hverdagene de aidsramte familier m.fl.

Annelise Clausen

Klik her for at komme tilbage til nyhedsoversigten eller her for at komme tilbage til forsiden