Missionæren som projektmager

Ovejvejelser om nyt felt

Missionærlivet som et offer

Giv dig rig

Forvaltning af tid, penge og evner.Klik her for at vende tilbage til forsiden