Gode udsigterKære alle.

Mødelokalet ligger i forbindelse med tagterrassen på 8.sal. Vi måtte ud at se den storslåede udsigt over Phnom Penh. Hen over de ni år, vi har været i Cambodja, er byen forvandlet til noget nær ukendelighed. Her må være dobbelt så meget bebygget areal, og byen skyder i højden. Vejene er asfalterede, trafikken meget tættere. Fabriksbygningernes store tagflader springer i øjnene. Man skal kigge længere efter for at finde slumområder end tidligere. Levestandarden er mærkbart højnet for gennemsnits-cambodjaneren.

Som LM-missionærer sendes vi ud for at afhjælpe både åndelig og menneskelig nød. Det er en tilfredsstillelse at stå og kigge ud over byen og vide, at vi er en lille brik i den positive udvikling. Ikke specielt os personligt, men også jer, der støtter arbejdet økonomisk. ( Støt LM på giro 5427754 (kode 01 på netbank) eller bankkonto 2230 - 0100078342)

Det er bestyrelsen for universitetskollegierne, der holder møde fredag aften. Fordi kollegierne findes, er der 40 unge fra fattige familier på landet, der får mulighed for at tage en universitetsuddannelse. Uden gratis bolig og et sundt måltid, havde de ikke haft mulighed for at gennemføre den højere uddannelse, som ikke kun gavner dem selv, men også samfundets positive udvikling. Der er dog lang vej endnu før den tryghed og retfærdighed, som vi kender fra Danmark, opnås i Cambodja.

Tidligt mandag aften hjemme i Siem Reap spiser vi et stykke brød, så Axel kan ankomme tids nok til sin bibelskoleundervisning. Der er fyldt i stuen i det lille hus, vi har lejet ved siden af Church of Siem Reap. Huset tjener andre formål også, f.eks som sproglokale for Dina og Henrik Jacobsen og som søndagsskolelokale.
De 14 menighedsledere, der samles her mandag aften, undervises for tiden i Johannes Åbenbaring. De kristne forkyndere i Siem Reap prædiker typisk meget snævert ud fra få bibelske skrifter, som de føler sig fortrolige med, og mangler overblik over Bibelens helhed. De er glade for at få mere baggrundsviden, som kan danne basis for en bedre forkyndelse rundt i de menigheder, hvor de arbejder, og er meget aktive i klassen. De har rigtig mange gode spørgsmål. LM's lille bibelskole her er derfor en vigtig brik i videruddannelsen af præster og forkyndere i Siem Reap.

Kærlig hilsen fra Axel og Annelise.

Klik her for at komme tilbage til nyhedsoversigten eller her for at komme tilbage til forsiden