Khmer skriftsprogFolk spørger os, hvor mange bogstaver khmer-sproget har. Man kan ikke helt besvare det, så det forstås ud fra den måde, vi i Danmark skriver vores bogstaver. På Khmer har man 33 "lydord", som svarer til 2-5 danske bogstaver (konsonanter og vokaler), der tilsammen siger en bestemt lyd (f.eks. "tjhou"). Overordnet set er "lydordene" opdelt i 2 serier.
Til de 33 lydord kan man så tilføje en vokal, hvoraf der findes i alt 23. Disse vokaler påvirker så lydordenes indbyggede vokaler efter bestemte regler, primært afhængig af, hvilken af de to klasser lydordet tilhører.
Eksempelvis kan et lydord, der hedder "gåå" (som tilhører 1. serie), ved tilsætning af en vokal blive til "gaa". Den samme vokal, tilsat lydordet "gou"" (fra 2. serie), ændrer dette til "gir".
Det vil altså give 759 forskellige grundlæggende kombinationsmuligheder, så vidt jeg kan beregne. Der er naturligvis regler for, hvordan disse "lydord" ændrer sig, og derfor er det ikke så slemt som det lyder.

Derudover er ordopbyggelsen så afhængig af, hvordan de enkelte lydord placeres i forhold til hinanden. Normalt vil de indbyggede vokaler i det sidste lydord være stumt, hvis 2 lydord kobles sammen, men mundstillingen skal alligevel formes efter dem.
Hvis derimod de indbyggede vokaler i det første lydord skal være stumme, har de grundlæggende 33 "lydord" en såkaldt "djøng" eller fod, hvad der populært vil sige, at disse 33 "djøng´er" er en anderledes måde at skrive de 33 lydord på, såfremt to lydord bliver sat sammen, og de indbyggede vokaler i det første lydord som sagt skal være stumme.

Sammensætning af 2 lydord giver nogle yderligere muligheder for vokalændringer. Bruger vi samme lydord og tilsat samme vokal som i eksemplet ovenfor, ville nogle muligheder for lyde derfor være: "gaad", "gird", "goad" eller geag". Med "djøng" ville det f.eks. være "gdaa" eller "gdir" etc.

Og så er der naturligvis den detalje, at sætninger skrives ud i et uden ophold mellem de enkelte ord!

Men det er godt at få lidt styr på disse ting. Vi mener ikke, at det er nødvendigt for alle, at de lærer det skriftlige, og mange klarer sig fint uden at kunne det, men for et arbejde som mit på bibelskolen er det uvurderligt at have lært det.

Klik her for at komme tilbage til nyhedsoversigten eller her for at komme tilbage til forsiden