Kontaktkredsbrev nr. 1/2013Kære Alle.

Her i årets første mail til vore særlige kontakter vil vi gerne give udtryk for vor taknemmelighed over jeres forbøn, og for de midler, I sender til arbejdet. Uden disse to ting ville det følgende ikke kunne skrives. Vi vil denne gang opsumere de aktiviteter, det er blevet til efter snart tre års indsats i Siem Reap provins. En indsats gjort med fælles kræfter, jeres og vores. Jeres i forbøn og givertjeneste; vores her ude, hvor tingene sker.

Church of Siem Reap. Denne lille stuemenighed slutter vi op om og støtter på forskellig vis. Axel prædiker ca. to gange månedlig. En LM-volontør underviser unge fra nabolaget i engelsk og IT. Da vi kom til gudstjeneste første gang, sad der ca ti mennesker, flest børn. Nu er vi gerne omkring 40. Pastor Kong (udtales Goung) er inviteret til Danmark til LM´s Landsmøde i foråret.

Bibelskoleundervisning. Der vil i denne sæson blive undervist i to niveauer. Holdene er på ca 15 personer, og undervisningen foregår typisk som aftenundervisning eller ugekurser. Der er lejet et lille hus ved siden af kirken til formålet.

Landsbyundervisning. Grundlæggende kristendomsundervisning på steder, hvor der er menigheder med ringe kendskab til troens indhold. 7 menigheder undervises og støttes i evangelisering. Blandt dem er Fjendeskoven, hvor befolkningen lever i ringe kår, som dog er under forbedring i tilknytning til arbejdet. I nogle menigheder bruges Luthers Lille Katekismus som grundlag for undervisningen.

Sundhedsarbejde. I tilknytning til landsbyundervisningen vil der blive besøg af sundhedsteams. Det vil begynde småt dette år, men vi forventer en udvikling af sundhedsarbejdet frem over.

Kollegier. Der er et bofællesskab for gymnasiepiger i en lille by i Siem Reap provins. Kollegiet er tilknyttet en lokal menighed og en ung kristen kvinde bor sammen med teanagepigerne, der alle er buddhister. Der er plads til 15. Deres hjem ligger så langt fra gymnasiet, at pigerne ikke har mulighed for at gennemføre en videre uddannelse.
Desuden er der to kollegier for universitetsstuderende i hovedstaden, som vi står med ansvaret for. Der er plads til 40 unge, der ikke ville have kunnet gennemføre deres uddannelse uden at bo gratis. Der er oprettet en menighed i forbindelse med kollegierne og næsten alle er blevet kristne.

Roseniusoversættelse. Pengene hertil kommer fra svenske kristne. En oversætter er ansat. Axel er tovholder.
Informationsvirksomhed. Skriftlig nyhedsformidling hjemover.
Endvidere er der opgaven med at træde ind som afløser i forbindelse med teamlederens orlov mv.
Der er medlemskab af det religiøse råd, hvor Axel fik titel af æresdoktor.
Der er en lokalbestyrelsespost for byens kristne friskole, hvor LM-børnene går.
Der er at huse og lede en ugentlig kvindebibelkreds.
Der er deltagelse i det månedlige fællesskab for byens menighedsledere.
Der er omsorg for og fællesskab med de andre LM-udsendinge.
Der er mentoring af flere yngre personer i forskellig forbindelse.
Der er bønnens tjeneste for disse arbejdsgrene mv.
Et par glimt fra denne dags virksomhed må I få med, efter denne oversigt:

Pastor Kong er i Phnom Penh for at få lavet visum til besøget i Danmark. Der viste sig at mangle forskellige oplysninger og dokumenter, som Axel har været engageret i at fremskaffe og sende. I formiddag var der en meddelelse om, at sagen er gået i orden. Vi har foruden det praktiske været i gang med forbøn og lovprisning.
En familie fra menigheden har haft det vanskeligt, da manden havde mistet sit arbejde på en kedelig og uretfærdig måde. Axel havde en samtale med ham i dag og fortalte, da han kom hjem, at de flytter til en lille by 15 km væk og skal engageres i en menighed der. Det er rigtig godt for den menighed, for de er gode folk, men vi vil savne dem her.
Denne kontaktkredsmail er blevet skrevet. Det kræver omtanke, hvilket indhold, den skal have, og så skal den formuleres og efterfølgende finpudses. Det er dejligt at dele det, der optager os her, med vore støtter hjemme.
Her er nogle emner til at takke og bede for:

At de mange nye, der bliver kristne, må grundfæstes i troen.
At sundhedsarbejdet og andre nye arbejdsgrene må udvikles på den bedste måde.
Pator Kong og hans besøg i Danmark.
Kærlig hilsen fra jeres udsendinge
Axel og Annelise

Klik her for at komme tilbage til nyhedsoversigten eller her for at komme tilbage til forsiden