Kontaktkredsbrev nr. 2Kære Alle.

Axel er i dag på tur med et hold kristne cambodjanere ud til en af de landsbyer, hvor de giver grundlæggende kristendomsundervisning, bl.a. ved hjælp af Luthers lille Katekismus. For flere af disse landsbyer gælder det, at beboerne ikke ejer den jord, de bor på og lever af, men bare har slået sig ned, hvor der var egnet landbrugsjord, der ligger ubrugt hen. Andre bor i genhusningslandsbyer. De er bortvist fra den jord, de har boet på og dyrket, fordi deres område er blevet overdraget af myndighederne til firmaer eller privatpersoner. Der foregår i disse år en udstrakt grad af omfordeling af land, hvor de små og fattige ofte kommer i klemme. Håbløsheden sætter sit præg på disse mennesker. Vi kan give dem en anden slags håb; det håb der hører sammen med Jesus.

Jeg har i morges været hos pastor Kong for at gøre ham bekendt med nogle danske forhold i håb om, at han vil komme til at føle sig godt tilpas, når han snart skal besøge Danmark i forbindelse med LM-landsmødet. Vi håber at mange af jer skal af sted og at I vil komme til at møde ham der. Han er en nær medarbejder og en god ven for os. Hans tvillinger på ca. 1 år var for nyligt meget syge og indlagt i over en uge, men de er i bedring, og pastor Kong er tryg ved at rejse fra dem.

Mens han er i Danmark sker det første lille skridt i sundhedsarbejdet. En gruppe kristne læger fra Malaysia giver en weekend til syge og fattige i Cambodja. De betaler selv rejsen og opholdet. De skal besøge en af de landsbyer, hvor der gives kristendomsundervisning. De tilbyder undersøgelser af de syge og behandler det, der er muligt. I vanskeligere tilfælde må de syge henvises til at søge nærmeste hospital. Vi er ikke direkte involveret i dette fremstød, men glæder os over det fra sidelinjen. Og vi glæder os over, at vi ikke er alene her, men at familien Jacobsen nu er engageret i arbejdet efter indkøringsperioden med sproglæring.

Fra svenske kristne er kommet penge til oversættelse og udgivelse af to roseniusskrifter. En cambodjansk oversætter, som vi kender fra bibelskoletiden i Phnom Penh, har klaret oversættelsen. En anden cambodjansk medarbejder har læst korrektur på den. Axel har været ansvarlig for projektet og koordineret oversættelsesarbejdet. Nu er bøgerne trykt i 1000 eksemplarer hver. Som så ofte før i Cambodja er vi blevet overrasket over den fart hvormed tingene sker. Så langt så godt! Næste skridt bliver udbredelsen og brugen af bøgerne.
I første omgang tænker vi den brugt som grundbog i bibelskoleundervisningen. Men vi håber på en større udbredelse, specielt ud til menighedsledere i de mange små uafhængige menigheder ud over landet.

I sidste kontaktkredsbrev var vi hele vejen rundt i vore arbejdsopgaver. Denne gang har vi valgt nogle af disse ud, hvor der er noget særligt at fortælle. Med resten går det stille roligt og godt!

Tak for jeres forbøn.
Denne gang vil vi pege på disse bede- og takkeemner.
" Udgivelsen og udbredelsen af de to Roseniusbøger.
" Sundhedsarbejdet. At det første lille skridt med det malaysiske team må gå godt og at arbejdet må udvikles på en god måde.
" For mennesker, der er ramt af omfordelingen af jord. At de må kunne eksistere under de ændrede vilkår og at de må nås med evangeliet.
" LM-landsmødet og pastor Kongs besøg i Danmark.
Kærlig hilsen fra jeres udsendinge
Axel og Annelise Rye Clausen

Klik her for at komme tilbage til nyhedsoversigten eller her for at komme tilbage til forsiden