Kontaktkredsmail nr. 3Kære alle.

Søndag efter kirketid tog så mange fra Church of Siem Reap, som kunne være i en minibus, ud til Fjendeskoven på et par dages fremstød. Med på turen var en håndfuld kvinder. De var meget ivrige efter at komme ud og møde børnene. De har nemlig for nylig været på et tre dages kursus for søndagsskolelærere, og nu skulle de ud og afprøve noget af det, de havde lært. Der var fem kvinder med på kurset fra kirken, og det var den første træning, de har modtaget rettet mod børnearbejdet. Søndagsskole er et helt nyt kapitel for LM i Cambodja, som havde taget initiativet til, at gruppen fra kirken deltog. Underviseren på kurset var en kristen kvinde fra Malaysia. Kontakten med hende er skabt via sundhedsarbejdet, der startede i begyndelsen af året med et besøg af et helseteam fra Malaysia i Fjendeskoven. Mødet med børnene var gået godt og kvinderne vendte glade hjem bevidste om, at de er med til at bringe evangeliet til de unåede.

I et loftsrum her i huset ligger to bogstakke. Det er to Rosenius-bøger, oversat og trykt her for penge fra svenske venner. Bøgerne skulle helst ikke blive på loftet, så vi var glade, da vi så to kasser blive båret ud af huset. De er kommet til Phnom Penh til en præst, der arbejder på at forme et netværk for kirker med luthersk orientering. Her i Cambodja er der ikke syn blandt kristne for at tilhøre store internationale kirkesamfund. Men at netværke med andre for gensidig at inspirere og støtte hinanden, er man mere positiv overfor. Fra denne præst er to andre kasser salmebøger med lutherske sange kommet her til. I løbet af efteråret skal vi i Cambodja LM-teamet have en konference, hvor den lutherske præst skal tale. Det er vi meget spændte på. Det er vigtigt at få en sikker fornemmelse af hans teologi og personlighed. Er det en mand, vi kan have tillid til og gå videre i samarbejdet med? Axel har mødt ham en del gange i forbindelse med organisationen Cambodian Christian Protestant Community, CCPC, og har et godt indtryk af ham.

Nu, hvor vi er ved bøgerne, så er der godt nyt om bogen over alle bøger, Bibelen. Den er blevet genoptrykt og kan sælges for ca. 15 kr., da det sker med støtte fra et internationalt bibelselskab. Axel har været involveret i denne nyudgivelse gennem CCPC.

Der er en politisk situation i Cambodja for tiden. Et parlamentsvalg for en måned siden gav regeringspartiet et flertal. Oppositionen mener, at der har været fusket, så de burde have vundet. Det trækker op til demonstrationer. Ser man rundt i verden på tilsvarende forhold, kan man have grund til at føle sig beklemt, selv om cambodjanerne normalt er fredelige folk. Det er ikke en konflikt, der har udlændinge som målgruppe, men vi undgår at bevæge os rundt på steder, vi skønner er risikable.

Takke- og bedeemner:
Bed for retfærdighed og fred i Cambodja.
Bed for LM-udsendtes og vore cambodjanske medarbejderes sikkerhed.
Tak og bed for Bibelen og gode kristne bøgers udbredelse.
Tak og bed for det spirende lutherske netværk.
Tak for at cambodjanske kristne er ivrige efter at række evangeliet videre til børn og voksne.
Bed for Church of Siem Reap, Fjendeskovens kristne og de øvrige steder, hvor vi har et arbejde.

Kærlig hilsen fra Axel og Annelise.

Klik her for at komme tilbage til nyhedsoversigten eller her for at komme tilbage til forsiden