August 2012 - Helligåndens arbejde i Siem Reap

I en lille landsby nord for Siem Reap er jeg ofte på besøg for at undervise i Luthers lille Katekismus blandt nye kristne. Man bliver taknemmelig for den respons, de giver på undervisningen. Da jeg var derude i dag var der ca. 15 fra den lille kristne menighed på stedet. Desuden en del børn, som nogle undervisere fra Siem Reap arbejder med, mens jeg underviser de voksne. Begge grupper deltager med stor iver. Mange af børnene går ikke i skole, fordi de skal passe deres mindre søskende, og man mærker, hvor meget de værdsætter den opmærksomhed og undervisning, mine hjælpere fra Siem Reap kan give.

I landsbyen var der travlt ved buddhist-pagoden. Den skulle repareres, og der har været et stort pres på de kristne for at give bidrag til dette.

Det minder os om, at vi skal huske at bede for de kristne i Cambodia! De vanskeligheder, de har, er oftest knyttet sig til de fællesskaber, de tilhører: familien og landsbyen. Vi har erfaring for, at de kristne, der vover at stå fast på deres tro i den slags situationer, får stor gennemslagskraft for deres vidnesbyrd, og evangeliet får ved deres eksempel en indgang selv på steder, hvor man havde troet det umuligt. Jo, Helligånden arbejder her.

Det kan Henrik Jacobsen, ny missionær i Siem Reap, være med til at fortælle om. Han har allerede i sin sprogforberedelsestid været en del ude for at deltage i arbejdet. Her er han og hans kone Dina med to af deres børn: Alfred og Noah.

Henrik kom i går tilbage fra en evangelisationstur til Fjendeskoven, hvor 13 nye kristne blev døbt efter forudgående dåbsundervisning af vort team fra Siem Reap.

Dåben er en stor og glædelig begivenhed og en frugt af LM's arbejde her.

På vej ud til undervisning i en landsby har jeg aftalt at have en kristen gruppe med fra Siem Reap. I huset, jeg kommer til for at afhente dem, er en kunstner igang med at undervise en ni-årig pige. På grund af smitsom sygdom er de offentlige skoler lukket i Siem Reap-området for tiden, og forældrene benytter lejligheden til at udvikle pigens talent. For talent har Sandra, denne kristne pige, virkelig! Flotte malerier! For sjov udfordrer jeg hende med, om hun kan lave et billede fra Danmark. Vi finder et på internettet. Spændende at se, om det kan lade sig gøre!Klik her for at vende tilbage til oversigtenKlik her for at vende tilbage til oversigten