August 2013

Møde i vores paraplyorganisation CCPC (Cambodian Christian Protestant Community. Jeg har deltaget i en komite, der har arbejdet med optryk af Bibelen på Khmer. Vi har fået trykt 48.000 eksemplarer, som bliver solgt for 15 kr. stykket. Her holder jeg foredrag om Bibelens betydning ved CCPC's konference.

Den lille lutherske kirke ELCC blev optaget i CCPC som medlem.

Leder af den lutherske kirke pastor Vannarith.

Evangelisation til Fjendeskoven. Vi har nogen piger med, som har fået uddannelse som søndagsskolelærere. Det var en stor sukces at have noget til børnene også.

Team'et hygger sig i Fjendeskoven.

Her står nogle fra vort team sammen med nogle af de kristne fra Fjendeskoven.

Samling til aftenmøde i Fjendeskoven.

Pastor Kong beder for nogle, som vil modtage Jesus og starte på dåbsundervisning.

Et af de kristnes hus i Fjendeskoven.

En kristen familie fra Fjendeskoven, som vi knytter til ved i arbejdet.

Kristne fra Fjendeskoven.

Ny brønd, som giver godt vand året rundt. Det har været et stort problem.

En af de nye kristne fra Fjendeskoven.

Den kristne, vi bruger som ankermand,i Fjendeskoven.

Jeg besøger regelmæssigt en landsby for tvangsforflyttede bønder for at undervise i "Luthers lille Katekismus". Landsbyen er "lukket område", men jeg har fået et specielt pas, jeg kan bruge for at besøge de kristne.

Det er vanskeligt at tage billeder i denne landsby, men her er huset, hvor vi ofte samles til undervisning.

Området er fattigt, men meget frodigt.

Samlet til katekismusundervisning.Klik her for at vende tilbage til oversigtenKlik her for at vende tilbage til oversigten