Billeder fra ChhukAndreas og Axel underviser på ungdomsseminar i Chhuk menighed. En dejlig flok unge samlet til 2 dages undervisning. Her står vi alle sammen.

En menighed, der er vokset fra kun 5 mennesker til 600 på 8 år. Det er, hvad der er sket i Chhuk, en dynamisk og levende kirke ca. 100 km syd for Phnom Penh. LM har hjulpet menigheden med at samle unge til en konference, der varer 2 dage. Jeg er med dernede for at undervise og samtale med ledelsen.

Menigheden har mange unge på Phnom Penh Bible College for øjeblikket. De er meget aktive i undervisningen af deres yngre kammerater.

Der bliver lyttet!

- og taget mange notater til timer i seminaret, der varer 2 dage.

Men der er også tid til udendørs leg og sjov.

Der skal også være tid til drøftelse og planlægning med ledelsen. Her sidder jeg sammen med min sekretær Lysom til samtale med menighedsleder Yi Somoll, som er præst for menigheden. Hvordan kan bibelskolen støtte arbejdet, og hvordan kan LM? Der er stor taknemmelighed for den håndsrækning, LM har givet til denne konference.

På vej ud til det bondehus, hvor vi har aftalt at mødes og spise frokost. Huset ligger 15-20 km fra nærmeste hovedvej. Vi går på et dige mellem rismarkerne.

En af dem, jeg efterhånden har fået lært godt at kende, er præsten Yi Somoll, som her sidder sammen med sin kone. En seriøs og hårdtarbejdende mand, som vi er glade for. En, som har hjerte for evangeliet og for at hjælpe sit folk. En engageret mand og inspirator, som Gud bruger i kirken i Cambodja.

Yi Somoll sammen med sin kone og sit barn. En stolt far og ægtemand!

Hospitalet i Chhuk.Kollegieprojekt i Chhuk i samarbejde med LMPr. 1. januar 2007 er LM indgået i et samarbejde med menigheden i Chhuk, hvor vi støtter et kollegieprojekt for unge, der studerer på gymnasium. Her er Axel ved drengenes kollegium med hele flokken sammen med nogle af lederne.

Andreas undersøger brønden ved pigernes kollegium.

Andreas og Charlotte sammen med nogle af lederne i Chhuk.

Frokost i Chhuk sammen med kollegie-studerende og menighedens ledere.

En af pigerne, der bliver hjulpet af LM's kollegieprojekt i Chhuk, holder Sofia. I baggrunden Jannie og pigens mor.

Nogle af pigerne fra det kollegieprojekt, LM er med til at støtte. Pigerne kigger på bøgerne i deres bibliotek.

Her er hele flokken fra kollegieprojektet i Chhuk.

Pigernes kollegiebygning var rigtig flot holdt. De gør meget for at holde det pænt. Projektet er en virkelig vellykket håndsrækning til de unge i Chhuk.

Der laves hjemmelavede nudler til festmåltid.

Repræsentanter for menigheden i Chhuk diskuterer det kollegieprojekt, LM er med til at støtte.

Nogle af drengene, der bliver hjulpet af kollegieprojektet i Chhuk.

Her står et par af pigerne fra kollegieprojektet sammen med min sekretær Lysom, som er på besøg i Chhuk for at kigge på arbejdet.Klik her for at vende tilbage til oversigtenKlik her for at vende tilbage til oversigten