Seminar for bogsælgere

1992 artikel til Missionsvennen

De tanzanianske kirker er præget af en glæde i Jesus og befrielse fra frygten for det onde, som vi fra de mere følelsesmæssigt "kolde" områder af verden ofte kan misunde dem. Til gengæld er et af de meget store problemer her, at denne glæde ofte er baseret på et meget ustabilt grundlag, som ikke virkelig har ført til frigørelse, liv og et brud med den hedenske fortid. Det er derfor vigtigt at hjælpe netop på dette punkt, og her har LM's litteraturmission en stor mulighed via sin meget brede kontakt til mange forskellige kirkelige kredse i Tanzania.

I begyndelsen af januar indbød vi til et seminar i Dar es Salaam om evangelisation og bogsalgsarbejde. Der var stor interesse, og der mødte ca. 40 deltagere op fra forskellige steder i landet med meget forskellig baggrund: kristne masai'er, folk fra forskellige vækkelses-bevægelser, lutheranere, anglikanere, pinsefolk, m.v. Alt i alt en repræsentativ forsamling for bogmissionen i denne del af Tanzania.

Vi havde 4 gode dage sammen på et katolsk mødecenter i en god, broder-lig ånd, hvor der blev undervist om bogarbejde, og hvor vi prøvede at hjælpe hinanden på nogle af de felter, der oftest giver anledning til fald og vildfarelser. Desuden havde LM og anglikanerne lavet en god og repræsentativ bogudstilling, som var til inspiration for deltagerne.

Til at undervise om litteraturarbejde havde vi 3 erfarne bogfolk med meget forskellig baggrund. Weddy James repræsenterede LM's litteraturarbejde og underviste om bogsalg og fortalte om aktuelt nyt indenfor Tanzanias kristne bogverden. Der blev i den forbindelse også lavet nogle situationsspil om bogsælgerens arbejde. Weddy er en erfaren mand indenfor litteratur-arbejdet og har en meget stor andel i udviklingen af LM's bogarbejde i Tanzania. Han er til daglig Jørgen Poulsens højre hånd i den praktiske ledelse af bogarbejdet.

En anglikaner fra Morogoro øste ud af sin 20 år lange erfaring som bogmand, dels om den rent praktiske tilrettelæggelse af bogsælgerar-bejdet, dels om, hvordan evangelisation og bogarbejde kan gå hånd i hånd.

En engelsk metodistisk missionær underviste om bogens vej fra forfat-ter til køber.

Den mere læremæssige del af seminaret blev varetaget af Emmanuel Kopwe og mig.

Emmanuel Kopwe repræsenterer en afrikansk vækkelsesbevægelse: African Evangelistic Enterprise. Han er ingeniør og har gået på bibelskole på LMH. Han havde nogle vældig gode timer om værdien af den tanzanianske vækkelse og de farer, der er knyttet til. Det var en sjælden sund og god undervisning, som gav mange meget at tænke på og gav anledning til mange uddybende spørgsmål.

Jeg selv underviste i nogle af de emner, som ofte giver anledning til megen læremæssig vildfarelse. Jeg havde ialt 7 timer. 2 timer om at modtage Helligånden, 2 timer om helbredelse og bøn, og 2 timer om Lov og Evangelium i Guds Ord. Endvidere en samtaletime om religioner og kristne trosretninger. For at afrunde disse timer havde vi 2 timer med spørgsmål, og det gav en god afslutning at få talt om de problemer, som disse timer rejste.

For resten af året har vi planlagt yderligere 3-4 seminarer rundt om i Tanzania. Vi håber, at dette arbejde må bære frugt og blive rigt velsignet af Gud. Det er en af de store muligheder, vi har i vort litteraturarbejde, og som vi har kræfter og overskud til med den missionærbemanding, vi nu har i Iringa.

Axel Rye Clausen

Klik her for at komme tilbage til artikeloversigten eller her for at komme tilbage til forsiden