Oversigt over arbejdet

Iringa, 20/11-1993

Jeg er lidt i tvivl om, at folk måske kan blande tingene sammen vedrørende de forskellige arbejder, vi har i gang blandt masaierne. Jeg vil ganske kort prøve at klargøre det nedenfor:

1) I fællesskab har Den Lutherske Kirkes stifter i Sydtanzania slået sig sammen om fælles masai/nomademission. Dette arbejde leder jeg (og har fået støtte fra et tysk missionsselskab til at drive arbejdet). P.t. forsøger vi at få støtte via LCS-samarbejdet til driften af arbejdet de næste 5 år. Mine hjælpere i dette arbejde er præsten Yohana Ngekee (fra Sydstiftet) og Daudi Lawasare fra Iringa Stift.

2) HIMWA. Et uafhængigt masai-selskab til fremme af evangeliet og af udvikling blandt nomadestammerne. Planen til dets oprettelse blev vedtaget på ledermødet sidste år. Det er i den mellemliggende tid nu blevet oprettet og godkendt. Daudi Lawasare er blevet valgt til leder af det. Der er oprettet et kontor for det her i Iringa. Det er tanken, at det skal være "counterpart" sammen med kirken i evangeliseringen. Det skal vejlede og rådgive kirken og garantere, at masaiernes interesser bliver varetaget.

I de sidste 2 måneder har det fælles missionsarbejde (som beskrevet i 1), været værter for 2 masai-grupper fra Kenya:

1) Den første gruppe var DIGUNA (står for DIE GUTE NACHRICHT) og er et tysk sponsoreret selskab. De evangeliserer blandt masai'erne. Gruppen var på 8 og bestod af 7 masai'er og 1 tysker (mekaniker).

De var her i Sydtanzania 1 måned og nåede mange masai'er med evangeliet. For første gang nogen sinde besøgte en sådan gruppe Ulangas masai'er. De blev godt modtaget. Jeg og pastor Ngekee var taget i forvejen til Malinyi for at skabe kontakt med masai'erne, inden gruppen ankom.

2) Den anden gruppe var en gruppe på 3 masai'er fra Kenya. Isaya Ntokote var lederen (øverste masai i Kenya og Tanzania). Daudi Lawasare blev sendt med bus til Narok i Kenya, hvor de bor, for at ledsage dem herned. De blev noget forsinket, da der p.t. er store uroligheder blandt masai'erne der og kikuyu-stammen. I alt er 36 blevet dræbt indenfor de sidste 2 måneder. De dage, Daudi var der, blev 5 kikuyu'er og 1 masai dræbt. Det er problemer med landrettigheder, der har skabt urolighederne. Masai'erne hævder, at de bliver drevet væk fra de gode områder.

Ntokote-team'et besøgte de forskellige stifters områder med masai'er. Det var stort set en opfølgning af det arbejde, de begyndte på sidste år. De bemærkede en meget stor forskel af den måde, de blev modtaget på. Der var sket meget det forløbne år.

Svend Bernhard og jeg tog sammen til Usangu-sletten (ca. 70 km. fra Mbeya), for at møde gruppen, der havde arbejdet godt en uge der. Svend tog tilbage til Iringa samme dag efter at have dannet sig et indtryk af arbejdet, mens jeg tog dem med rundt og introducerede dem til lederne af de forskellige stifter. En rundtur på en 3-4 dage. Undervejs var vi også - på invitation fra Jørn Henrik Olsen - på præsteskolen i Mbeya, hvor Ntokote fortalte om arbejdet.

Derefter transporterede vi dem til Ulanga, hvor de var en lille uge (volontørerne fra litteraturarbejdet - Lars og Søren - kørte dem rundt), og efter et besøg hos den øverste leder for Sydtanzanias masai'er, der bor ved Kilosa, underviste de i det ledermøde her ved Iringa - i Ilambilole - som vi i mellemtiden havde kaldt sammen til. Der deltog ca. 50 masaihøvdinge fra hele Sydtanzania, og for første gang havde vi repræsentation også fra de masai'er, der bor nær Morogoro. En stor opmuntring for os.

Mødet var undervisning, prædiken, og generalforsamling for HIMWA. Man mærkede, at der nu var fuld forståelse og opbakning bag det arbejde, der gøres fra kirkens side, og at man var ivrig efter at få HIMWA op at stå.

En af aftenerne brugte jeg for første gang det nye filmsudstyr, jeg har fået af DLM (det kom i containeren), og viste film for mere end 1000 mennesker i Ilambilole - dvs. mødedeltagere, alm masai'er og folk fra landsbyen. Jeg har sjældent haft en mere lydhør skare. for mange af masai'erne var det første gang, de så filmen. En kæmpe-oplevelse for dem. Ntokote prædikede, og der blev sunget en masse kristne masai-sange. Jeg tror aldrig, jeg har været til en bedre filmaften. Der var en ganske ubeskrivelig stemning.

Da mødet sluttede i Ilambilole, skiltes folk i Iringa. Inden da havde alle mødtes i HIMWAS nye kontorlokaler, som Daudi havde haft travlt med at færdigindrette sammen med den nyansatte kontordame. Ntokote indviede officielt kontorerne, og der var bøn og sang. Det er masai'erne selv, der har samlet ind til indretningen og driften af dette kontor, hvor de fremover vil kunne henvende sig og få hjælp med jordrettigheder, medicin til kvæget, juridisk vejledning m.v. Samtidig er det også gæstehus m.v. samt base for det evangeliserende arbejde blandt dem. Naturligvis har jeg også givet dem en hånd, men det har nu mest været på det rådgivende plan.

Dette var som sagt lidt løst og fast, som I kan bruge, som i vil. I begyndelsen af december er jeg inviteret til Nordtanzania for at lave undersøgelse af Arusha stifts masai-arbejde, særligt med henblik på deres TEE-arbejde. Fra næste år starter vi et TEE-undervisningsprogram for masai'er her i Sydtanzania. Samtidig skal jeg deltage i en stor masai-fest, jeg specielt er blevet inviteret til, hvor Ntokote officielt skal indvies som evangelist til arbejdet i Tanzania, arrangeret af Arusha stift. Jeg har endnu ingen billeder klar, men håber at have det snart.

Som sagt er ovenstående ikke nogen egentlig artikel, men lidt orientering, som i bedste fald skal bearbejdes noget. Hvis I finder, at det har interesse, må I gerne selv bearbejde det, som I ønsker. I må også meget gerne bede mig uddybe, hvad I finder egnet til det.

De hjerteligste hilsener

Axel Rye Clausen

Klik her for at komme tilbage til artikeloversigten eller her for at komme tilbage til forsiden