Artikel om Yohana Ole Ngekee

Ordet OSOTUA er mættet med betydning for masai'erne. På dansk betyder det "forsoning". Jeg har undret mig over, at man siger "Ny Forsoning" i stedet for "Ny Testamente" på masaisprog.

Pastor Yohana Ole Ngekee forklarer mig lidt om det. Han er masai og kommer fra vort nabostift. Siden sidste år har han fast hjulpet mig med mine evangelisationsture til masai'erne.

"Ordet pagt eller testamente har ingen særlig vægt blandt masai'erne", forklarer han. "Det har derimod OSOTUA. Det betegner den ceremoni, 2 stammer eller familier indgår med hinanden, når der er kommet blod imellem dem, og de ønsker at forsone sig med hinanden for at undgå yderligere blodsudgydelse. Det er en af de mest betydnings-fulde ceremonier, vi kender".

Pastor Ngekee er uvurderlig i arbejdet blandt masai'erne. Han mødte Evangeliet om Jesus første gang på et af de lutherske missions-hospitaler i Sydtanzania. Han stammer fra en rig og højt anset slægt, som anses for at være profeter eller ypperstepræster for deres oprindelige tro. Det har derfor kostet ham meget at modtage Jesus og give afkald på alt det gamle. Han har indset, at Jesus er trådt i stedet for alt dette. "Det er Ham alene, der bør være masai'ernes ypperstepræst," siger han.

"På mange måder var årene efter min omvendelse svære", fortæller han. Han kom forholdsvis hurtigt på bibelskole, men blev ikke brugt af kirken, og da han senere blev indviet til præst, havde man ikke brug for ham, da ingen rigtig havde syn for masaiarbejdet. I 10 år bekostede han selv alt det arbejde, han gjorde blandt masai'erne, og det har gjort ham til en fattig mand.

At der derfor nu særlig indenfor det sidste år er kommet en åbenhed blandt masai'erne for at modtage evangeliet skyldes derfor menneskeligt set ikke mindst hans forberedende arbejde. Han forstår sine stammefrænder til bunds og kan hjælpe en famlende missionær i mange ting. Hvordan skal man nu forstå masai'ernes billedsprog for eksempel? Pastor Ngekee bruger selv meget billeder, når han underviser masai'erne. Hvordan vil en masai billedligt udtrykke f.eks. Saulus møde med Jesus på vejen til Damaskus? Jo, det er naturligvis en skrækslagen mand, der rammes af en rød lysstråle i øjet, mens der over hans hovede svæver en hvid ko!! Sådan et billede får først mening, hvis man ved som Yohana Ngekee, at en hvid ko betegner noget helligt - i dette tilfælde altså et billede på Jesus.

Pastor Ngekee fik forholdsvis tidligt forbindelse til Arusha-området, hvor det kristne arbejde blandt masai'erne er ældre og betydeligt mere udviklet end her i Sydtanzania. Mange af de ideer omkring mission og udviklingsarbejde, som nu indføres her i Sydtanzania, skyldes en frugtbar kontakt med arbejdet i nord.

I marts måned i år var pastor Ngekee og jeg på besøg i Arusha Stift, hvor det meste af ledelsen er masai'er. Vi fik nogle vældig gode samtaler med biskoppen og vicebiskoppen, som lovede at hjælpe os med råd og vejledning, og vi fik lejlighed til at se en del af det arbejde, som kirken driver deroppe blandt masai'erne. Vi fik også lov til at sende 3 unge masai'er fra vort område på et 3-årigt evangelist-kursus deroppe.

Det er også en stor opmuntring for os, at Arusha Stift har lovet at sende undervisere ned til 3 seminarer, som jeg i år står som arrangør af her i Sydtanzania.

Et af disse kurser glæder jeg mig særlig til. Det er blevet til helt på initiativ af masai'erne selv. Høvdingen Samato fra Pawaga, som jeg før har skrevet om, og som ønskede at blive kristen under vort høvdingeseminar sidste år, er siden sidst blevet valgt af masai'erne til øverste høvding for hele Pawaga-området. Da jeg for et par uger siden var på tur til dette område, inviterede han mig til at arrangere et seminar på en uge i hans landsby for alle masai'er i hele hans område. Omkostningerne skulle vi ikke tænke på - dem ville de selv betale! Så nu får vi altså et ekstra seminar i begyndelsen af juni.

En af hovedunderviserne vil naturligvis være Yohana Ngekee.

Vi må takke for, at vi har folk som denne masai-præst i vort arbejde. Hvordan skulle missionæren ellers forstå de mange indviklede ting, der er knyttet til at betræde en fremmed kultur, og vise respekt og ærbødighed for det, der er sandt og ægte i den. Jeg føler ofte, at Gud har lagt det sådan til rette i arbejdet her, at jeg får lov at stå som hjælper og rådgiver i det, som mange kristne masai'er selv har bearbejdet og gennemtænkt, eller har haft som vision - f.eks. som pastor Ngekee, der i 10 år har ventet på, arbejdet og bedt for, at vækkelsen skulle begynde blandt masai'erne i Sydtanzania.

Axel Rye Clausen

Klik her for at komme tilbage til artikeloversigten eller her for at komme tilbage til forsiden