Vi kom til Tanzania i 1984. Efter sprogskoleopholdet i Morogoro arbejdede vi i Ulanga-dalen indtil begyndelsen af 1991.

Axel var stiftskasserer, og Annelise var engageret i kvinde- og børnearbejde. Hun var også lærer på den danske lokalskole.

Vi måtte afbryde opholdet i Ulanga, da Annelise fik en diskosprolaps af de dårlige veje.

I slutningen af 1991 kom vi til Iringa. Annelise blev lærer på LM's danske centralskole der, og Axel blev evangelisations-sekretær i Iringa Stift, og var samtidig leder af LM´s forlagsarbejde.

I 1992 åbnedes der mulighed for at evangelisere blandt det stolte nomadefolk masaierne, og arbejdet greb så hurtigt om sig, at det blev nødvendigt at engagere 6 af Sydtanzanias lutherske stifter i et samlet arbejde, som Axel blev koordinater for.

Et fantastisk spændende arbejde, som har berørt et stort antal masaier, og hvor arbejdet har nødvendiggjort oprettelsen af egen bibelskole og præsteundervisning.

Klik her for at se billeder fra vores tid i Tanzania og her for at læse forskellige artikler skrevet i årenes løb.